Persbericht d.d. 6 juli 2023

Zowel in de bestaande koopmarkt als de nieuwbouwmarkt zit weer duidelijk beweging. Dat blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter brainbay over het 2e kwartaal van 2023.

NVM-makelaars verkochten in het 2e kwartaal van 2023 ruim 34.000 bestaande koopwoningen, een stevige plus van 20% ten opzichte van het 1e kwartaal 2023. De mediane verkoopprijs van een bestaande woning bedraagt in het 2e kwartaal van 2023 € 410.000,=. Dit is een milde stijging van 2,8% ten opzichte van het 1e kwartaal 2023. Dit kwartaal zijn 29% meer woningen te koop gezet dan in het 1e kwartaal. Door de vele transacties in het 2e kwartaal 2023 is de keuze voor consumenten echter afgenomen. De krapte op de koopwoningmarkt neemt daarmee weer wat toe. De nieuwbouwmarkt vertoont ook meer dynamiek. In het 2e kwartaal 2023 zijn ruim 4.500 nieuwbouwwoningen en kavels verkocht, een toename met 12% ten opzichte van een kwartaal eerder. De mediane verkoopprijs van een nieuwbouwwoning is in het 2e kwartaal € 468.000,=, 1,2% lager dan in het 1e kwartaal van 2023. Het aanbod nieuwbouwwoningen ligt dit kwartaal op 20.000 woningen, 16% meer dan vorig kwartaal.

De dynamiek is weer terug in de woningmarkt. Dat is positief en daar zijn we blij mee, zowel voor kopers als verkopers. Kopers krijgen kansen en hebben meer vertrouwen in de woningmarkt door de loonontwikkeling en sterke economie. Nieuw aangeboden woningen vinden in alle prijsklassen sneller een nieuwe eigenaar. Onze leden zien het aantal bezichtigingen weer toenemen. Ook stijgt het aantal overbiedingen op woningen. Al deze signalen wijzen erop dat het een goed moment is, je woning te koop aan te bieden als je dat overweegt. Want laten we niet denken dat aanbod en vraag nu in balans zijn. Verre van dat zelfs. De krapte-indicator is dit kwartaal weer wat gedaald. De vraag is nog steeds duidelijk groter dan het aanbod.

Ook nieuwbouw in de lift

In het 2e kwartaal 2023 stijgen zowel de verkopen in de bestaande woningmarkt alsook bij nieuwbouw. Het vertrouwen in de markt herstelt zich licht. Het toegenomen aanbod van goedkopere woningen is precies waar kopers op zitten te wachten. Vorig kwartaal maakten we ons grote zorgen over de ontwikkelingen in de nieuwbouwmarkt. Nu trekken de verkopen wat aan en neemt ook het aanbod toe, vooral in de lagere prijsklassen. Nieuwbouwwoningen hebben een lager energieverbruik en scoren goed op duurzaamheid en lagere onderhoudskosten. Daar is vraag naar. Dat hoort de NVM ook van haar leden. Informatiebijeenkomsten over nieuwbouwprojecten worden druk bezocht. De NVM ziet dat terug in de verkoop van nieuwbouwwoningen. Die zitten, met name in de grote steden, duidelijk in de lift in alle prijsklassen. De NVM doet een oproep aan alle partijen om de ontwikkeling van nieuwbouw -goed afgestemd op de lokale vraag- door te zetten. De vraag is er. De beren op de weg moeten we samen aanpakken. Alleen dan hebben we een goed antwoord op de schreeuwende vraag om woningen.

De vraag is nog steeds duidelijk groter dan het aanbod.

De cijfers in onze regio

In de Gemeente Den Haag zijn er in het 2e kwartaal 2023 7,9% meer woningen (1.025 woningen) verkocht t.o.v. het 2e kwartaal 2022. T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 26,9% meer woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het 2e kwartaal 2023 € 407.442,=. T.o.v. een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gedaald met 14,5% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 4,3%. De gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag bedraagt in het 2e kwartaal 2023 42 dagen versus 24 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 2e kwartaal 2023 is 32,8%.

In de Gemeente Rijswijk is t.o.v. het 2e kwartaal 2022 het aantal verkopen gedaald met 6% (141 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 42,4% meer woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gedaald met 7,7% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 6,7%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 393.099,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 43 dagen versus 25 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 2e kwartaal 2023 is 27,9%.

In de Gemeente Wassenaar is t.o.v. het 2e kwartaal 2022 het aantal verkopen gedaald met 10,3% (71 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 77,1% meer woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gedaald met 12,1% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 4,8%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 836.787,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 87 dagen versus 31 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 2e kwartaal 2023 is 4,5%.

In de Gemeente Leidschendam-Voorburg is t.o.v. het 2e kwartaal 2022 het aantal verkopen gedaald met 9,9% (232 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 46,1%. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gedaald met 9,8% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 7,8%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 452.184,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 35 dagen versus 23 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 2e kwartaal 2023 is 32,7%.

De cijfers in de regio Haaglanden komen overeen met de landelijke cijfers. De toenemende krapte vormt een bedreiging voor de bestaande woningmarkt. Wij zien dat het aantal woningen in Haaglanden dat boven de vraagprijs verkocht wordt, weer toeneemt. Hoewel het 2e kwartaal altijd beter is dan het 1e kwartaal, is de verbetering wel dermate significant dat deze kan duiden op een trendbreuk met de markt van de afgelopen 1,5 jaar waarbij de prijzen daalden en het aantal transacties afnam.

Wanneer de trend van dalende prijzen inderdaad gebroken wordt, kan de woningmarkt zich door de huidige en toenemende krapte weer ontwikkelen. Verandering in de woningmarkt blijkt door de jaren heen niet goed te voorspellen te zijn en voorspellingen van de toekomstige marktontwikkelingen zijn daarom onbetrouwbaar. Partijen die zich hierover uitspreken, moeten zich bewust zijn van de maatschappelijke gevolgen van deze voorspellingen!

Onze site gebruikt cookies

Om onze website gemakkelijker en persoonlijker te maker, gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Je kunt altijd zelf kiezen welke soorten cookies je wilt toestaan. Lees hierover meer in onze Privacyverklaring.