Mijn favorieten

Aankoopmakelaar/Property search assistance

for english see below

QUOTE VAN EEN KLANT OVER DE DIENSTVERLENING ALS AANKOOPMAKELAAR:

"Als je mij zou vragen wat ik vind van de dienstverlening van Korff de Gidts dan heb ik daar drie woorden voor nodig:  meer dan geweldig.
Van het eerste telefonisch contact toen ik op zoek was naar informatie over een aankoopmakelaar - Wim: dank voor het meedenken en snelle schakelen - tot en met de feitelijke aankoop. Mijn contactpersoon in het traject was Vivianne. Zij handelt snel, adequaat, koppelt alles terug (wat heel fijn is) en als zich al een probleem voordoet, zoals in mijn geval vlak voor de overdracht, dan zoekt ze direct naar een oplossing en vond die nog ook. Vivianne: nogmaals heel veel dank voor al je hulp."


Bovenstaande reactie van een tevreden klant over onze dienstverlening bij de aankoop van een woning geeft aan wat onze doelstelling is.
 

MEER KANS MET ONS ALS ÚW AANKOOPMAKELAAR

Wim Korff de Gidts en Vivianne Goudsmit zijn beëdigde makelaars/taxateurs met veel kennis en jarenlange ervaring in Den Haag en omstreken. De investering in deze aankoopspecialisten verdient u dubbel en dwars terug!

5 redenen om uw eigen aankoopmakelaar mee te nemen:

- wij zijn fanatieke onderhandelaars

- wij doen uitgebreide research (bouwkundige staat, bestemming, bodemverontreiniging, VVE- check, e.d.) om u te behoeden voor onverwachte tegenvallers.

- wij hebben inzicht in de reële marktwaarde

- wij bieden u extra zekerheid en meer kansen tot aankoop

- ùw belang staat bij ons altijd voorop!

Een woning aankopen is een hele grote stap en daarom is het extra belangrijk dat het ook de juiste stap is. Wij helpen u graag met het nemen van de juiste stap. De beëdigd makelaars van Korff de Gidts NVM Makelaardij bekijken de woning namelijk nét even wat anders.
We kunnen u met onze aankoopservice heel uitgebreid helpen bij het vinden van de juiste woning.
Neemt u contact met ons op via 070 - 3558400 of mail naar info@korffdegidts.nl


Wij maken graag een afspraak met u voor het aankoopadvies dat het beste bij u past.

Indien wij voor u ook een woning verkopen, geven wij u vanzelfsprekend een aantrekkelijke korting.

PROPERTY SEARCH ASSISTANCE


A QUOTE OF A CLIENT ABOUT OUR SERVICE AS PROPERTY SEARCH AGENT:
 
If you would ask me how to describe Korff de Gidts’ service, then I only need three words: more than fantastic.
Starting with the first contact by telephone, looking for information on a property search agent – Wim: thank you for thinking along with me and acting quickly – to the actual purchase. My contact in this process was Vivianne. She acts quickly, adequately, gives feedback (which is very pleasant) and if a problem arises, as in my case just before the transfer, then she will immediately search for a solution and also find it. Vivianne: thank you again for all your help.”
The reaction above from a satisfied client about our service and assistence in purchasing a property shows our aim.


CHOOSE SENSIBLY WITH OUR PROPERTY SEARCH SPECIALISTS

Wim Korff de Gidts and Vivianne Goudsmit are sworn and registered estate agents/valuers with a lot of knowledge and many years of experience in The Hague. Investing in these property search specialists will absolutely make its return.
 

5 reasons to take your personal property search agent with you:

- We have insight in the realistic market value and we will make sure that you will not pay too much.

- We do extensive research (structural condition, designated use, soil pollution, check on Owners Association etc.) to guard you from unexpected setbacks.

- We are able to negotiate for you in a professional manner.

- We will save you time by expertly completing further proceedings.

- We look after only your interests!

Purchasing a property is a large step and therefore it is really important that it is the right step. We will gladly assist you in taking the right step. Korff de Gidts’ sworn estate agents view a property just a little bit differently.
 
With our extended property search service, we can help you to find the perfect property. You can give us an instruction to find your suitable property for free and without obligation. On our website you can fill in your specific housing requirements on the special “search form”. We will make sure you are immediately informed when a property that meets your requirements comes on the market.

We’d be happy to make an appointment with you to give you a purchasing advice that suits your needs in the best way possible.
If we also sell a property for you, then of course we will give you an interesting discount.