Mijn favorieten

Wat is uw woning waard?/What is your home really worth?

for english see below

Een koper van een woning, een verkoper van een huis, de hypotheekverstrekker, de verzekering, de overheid en de belastingdienst vragen zich vaak af wat een woning waard is. Een taxateur kan daar een objectief antwoord op geven door het opstellen van een taxatie van de betreffende onroerende zaak.
Korff de Gidts NVM Makelaardij voert 2 types taxatierapporten uit:

•    NVM taxatierapport
•    NWWI taxatierapport  (het Nederlands Woning Waarde Instituut) Dit keurmerk staat voor deskundigheid, transparantie en kwaliteit. Ook voor NHG-financieringen (Nationale Hypotheek Garantie) is een NWWI taxatierapport vereist.  Alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd.

Korff de Gidts NVM Makelaardij:
•    garandeert een snelle afwikkeling
•    is beëdigd makelaar en als Register Makelaar Taxateur  ingeschreven in het register van de stichting VastgoedCert.
•    biedt scherpe, concurrerende tarieven

Wilt u direct een NWWI taxatie aanvragen? Klik op onderstaande logo.

VALUATIONS

A buyer, a seller, a mortgage lender, an insurance company, the government and the tax department all often wonder what a property is worth? A valuer can give a objective answer to that question by carrying out a valuation of the concerning property. Korff de Gidts NVM Estate Agency carries out 2 types of valuation reports:

•    NVM valuation report
•    NWWI valuation report (Dutch Building Value Institute). This quality mark means expertise, transparancy and quality. An NWWI valuation report is also needed for NHG-financing. Every loan institute in The Netherlands accepts valuation reports validated by NWWI.

Korff de Gidts NVM Estate Agency:
•    guarantees a quick finalisation
•    is a sworn estate agent and is listed as Registered Estate Agent and Valuer in the register of the foundation VastgoedCert.
•    offers accurate, competitive rates.

Do you want to request a NWWI valuation immediately? Plea
se click on the NWWI-logo above.