Algemene voorwaarden

Korff de Gidts besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
Korff de Gidts Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Korff de Gidts Makelaardij of door u aan Korff de Gidts Makelaardij middels een website van Korff de Gidts Makelaardij of anderszins langs elektronische weg.
 
Tevens aanvaardt Korff de Gidts Makelaardij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Korff de Gidts Makelaardij via deze website. Korff de Gidts Makelaardij aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Korff de Gidts Makelaardij garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 

Our site uses cookies

To make our website easier and more personal, we use cookies and similar techniques. You can always choose which types of cookies you want to allow. Read more about this in our Privacy Policy.